Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Marek Piasecki (1935 Warszawa - 2011 Lund)
Bez tytułu , lata 50. XX w.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
103
Marek Piasecki (1935 Warszawa - 2011 Lund)
Bez tytułu , lata 50. XX w.

Cena wylicytowana: 3 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 17,5 x 12,5 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu pieczątka autorska
ID: 88304
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.