Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Wojciech Prażmowski (ur. 1949)
"Ech wojenko, wojenko...", z cyklu: "Album rodzinny" , 1987
Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
144
Wojciech Prażmowski (ur. 1949)
"Ech wojenko, wojenko...", z cyklu: "Album rodzinny" , 1987

Cena wylicytowana: 5 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print, fotomontaż, sepia/papier barytowy, 29,5 x 39 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwociu: 'WOJCIECH PRAŻMOWSKI, 1987 | POLAND | "AH, WAR, WAR..."
ID: 89092
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.