Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
112

Cena wylicytowana: 18 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 26,5 x 39 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany, numerowany i opisany na odwrociu: 'NATALIA LL | "SZTUKA KONSUMPCYJNA" | 1974 | CONSUMER ART - 1974 | gelatn silver print on paper | nakład: 2/5'
ed. 2/5
ID: 86109
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.