Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
149

Cena wylicytowana: 2 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, papier, 29,7 x 20,7 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'KWIETNIEWSKI | RZEPECKI | [nieczytelny]'
zestaw 4 fotografii naklejonych na papier
datowany i opisany ołówkiem l.d.: '"ŁAWECZKA" | ŚWIESZYNO 1980'
opisany ołówkiem na przodzie: 'CZY NIZINA CZY GÓRKA | NIGDY NIE ZAPOMNIMY | PANA JURKA'
ID: 89695
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.