Fotografia Kolekcjonerska: Awangarda Artystyczna (wyniki)
14 listopada 2017 godz. 19:00

Jadwiga Sawicka (ur. 1959, Przemyśl)
Little White Dress with a Bolero, 2002
* Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
170
Jadwiga Sawicka (ur. 1959, Przemyśl)
Little White Dress with a Bolero, 2002

* Cena wylicytowana: 4 000 zł

C-Print/inny, papier fotograficzny, 134 x 92 cm
opisany na odwrociu: 'Jadwiga Sawicka | 2003 2/3'
ID: 49475
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.