Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Alain Nogues (ur. 1937)
Yves Saint Laurent i Catherine Deneuve, 1966
Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
316
Alain Nogues (ur. 1937)
Yves Saint Laurent i Catherine Deneuve, 1966

Cena wylicytowana: 1 600 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 24 x 18 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Yves Saint Laurent and Catherine Deneuve, 1966 | French actress Catherine Deneuve | stands with fashion designer Yves Saint Laurent, | for whom she sometimes models. | Photo by Alain Nogues/Sygma'
ID: 82957
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.