Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
329

Cena wylicytowana: 3 200 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 50,5 x 50,5 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: 'Jean Barthet'
sucha pieczęć l.d.
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | JEAN BARTHET'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 83625
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.