Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Daniel Cande (ur. 1938)
Yves Saint Laurent
Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
327
Daniel Cande (ur. 1938)
Yves Saint Laurent

Cena wylicytowana: 1 600 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 48 x 50 cm (arkusz)
sygnowany l.d.: 'DAniel Cande'
sucha pieczęć p.d.
na odwrociu pieczęć autorska: 'Photo Daniel Cande'
numerowany na odwrociu: 'N 1/20'
ed. 1/20
ID: 83578
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.