Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
322

Cena wylicytowana: 1 800 zł

wydruk pigmentowy/papier archiwalny, 30 x 45 cm (arkusz)
opisany ołówkiem na odwrociu: 'THE WHO | LONDRES 1966 | TONY FRANK'
ID: 77482
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.