Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Peter Brüchmann (1932 - 2016)
Roman Polański i Sharon Tate, około 1960
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
325
Peter Brüchmann (1932 - 2016)
Roman Polański i Sharon Tate, około 1960

Cena wylicytowana: 3 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 28,5 x 21,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem na odwrociu: 'P. Brüchmann'
ID: 83548
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.