Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Tony Grylla (ur. 1941)
Ringo Star i Roman Polański, 1968
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
324
Tony Grylla (ur. 1941)
Ringo Star i Roman Polański, 1968

Cena wylicytowana: 2 000 zł

wydruk pigmentowy/papier barytowy, 40,5 x 49,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany, numerowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Tony Grylla | 3/30 | RINGO STAR ROMAN POLANSKI FESTIVAL DE CANNES 1968'
ed. 3/30
ID: 83639
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.