Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
321

Cena wylicytowana: 1 900 zł

C-Print/papier fotograficzny, 59 x 39 cm (arkusz)
sygnowany na nalepce na odwrociu: 'TONY FRANK'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 83559
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.