Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Earl Theisen (1903 - 1973)
Marilyn Monroe reading a script at home, 1951, 1951
Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
303
Earl Theisen (1903 - 1973)
Marilyn Monroe reading a script at home, 1951, 1951

Cena wylicytowana: 1 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 18 x 18 cm
sygnowany na odwrociu: 'Earl Theisen' oraz opisany: 'Marilyn Monroe reading a script at home, | Photo Earl Theisen, 1951'
ID: 82956
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.