Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
305

Cena wylicytowana: 11 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, pianka, 76 x 76 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: '[sygnatura]'
numerowany l.d.: 6/100
pieczęć na odwrociu: 'PHOTOGRAPHY BERT STERN'
ed. 6/100
ID: 83575
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.