Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
301

Cena wylicytowana: 1 900 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 25 x 20,5 cm (arkusz)
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 83614
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.