Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Patrick Morin (1928 - 2002 )
Marcello Mastroiani i Brigitte Bardot
Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
314
Patrick Morin (1928 - 2002 )
Marcello Mastroiani i Brigitte Bardot

Cena wylicytowana: 1 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 49,5 x 32,7 cm (arkusz)
sygnowany i numerowany na odwrociu: '[sygnatura] | No 8/30'
na odwrociu pieczęć: 'ESTATE PATRICK MORIN'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 8/30
ID: 83623
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.