Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
330

Cena wylicytowana: 3 500 zł

C-Print/papier fotograficzny, 47,5 x 69,5 cm (arkusz)
sygnowany, numerowany i opisany na nalepce na odwrociu: 'KL | # 4/8 | Guy Marineau'
na odwrociu pieczęć autorska: 'Photo Guy Marineau'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 4/8
ID: 83610
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.