Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
315

Cena wylicytowana: 1 400 zł

wydruk pigmentowy/papier barytowy, 70,2 x 40,5 cm (arkusz)
sygnowany i numerowany ołówkiem na odwrociu: '[sygnatura] | 1/30 + 2 EA'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO ALAIN QUEMPER'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 1/30
ID: 83573
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.