Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Henri Elwing (ur. 1925)
Catherine Deneuve
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
317
Henri Elwing (ur. 1925)
Catherine Deneuve

Cena wylicytowana: 2 600 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 51 x 81,5 cm (arkusz)
sygnowany, numerowany i opisany ołówkiem na odwrociu: '2/20 | Catherine Deneuve | henrielwing'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | HENRI | ELWING'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 2/20
ID: 83613
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.