Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Sam Levin (1904 - 1992)
Brigitte Bardot, z cyklu: "The chair session", 1967
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
310
Sam Levin (1904 - 1992)
Brigitte Bardot, z cyklu: "The chair session", 1967

Cena wylicytowana: 3 200 zł

C-Print/papier fotograficzny, 18 x 18 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu pieczęć autorska: 'SAM LEVIN | [adres]'
ID: 82962
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.