Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Audrey Hepburn na planie filmu "Sabrina", reż. Billy Willder
1954
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
308
Audrey Hepburn na planie filmu "Sabrina", reż. Billy Willder
1954

Cena wylicytowana: 2 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 26 x 20 cm (w świetle passe-partout)
ID: 82960
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.