Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
309

Cena wylicytowana: 1 800 zł

wydruk pigmentowy/papier barytowy, 49,8 x 39,8 cm (arkusz)
sygnowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Jean Barthet | Audrey Hepburn'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | JEAN BARTHET'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 83615
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.