Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Wesoły księżyc z północy", 2002
Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
16
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Wesoły księżyc z północy", 2002

Cena wylicytowana: 8 500 zł

akwarela, tempera/papier, 24 x 18 cm
sygnowany i datowany p.d.: '2001. E.D'
datowany i opisany na odwrociu: '„Wesoły księżyc o północy" | 28.01.2002 | ~ 24 x 18 cm. | spis NR: 926'; opisany pieczęciami artysty: 'AKWARELA | E. DWURNIK | + tempera'; 'NA PAPIERZE | NR: 9715'
ID: 90389
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.