Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
25

Cena wylicytowana: 1 700 zł

ołówek/papier , 24,6 x 15,5 cm 23,2 x 14,3 cm
sygnowany i datowany na dole: 'E.Dwurnik 1977.'
ID: 88001
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.