Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Raczek Stanisław, l. 35" z cyklu "Od grudnia do czerwca", 1991
Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Raczek Stanisław, l. 35" z cyklu "Od grudnia do czerwca", 1991

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 146 x 114 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '24 XVIII | 1689 | Stanisław| RACZEK l.35 | 7.09.82 | 1991. E. DWURNIK'
ID: 82206
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Ingrid Fassbender Gallery, Chicago. Własność z kolekcji dra Roberta H. Derdena, Chicago, USA
  • Dom Aukcyjny Leslie Hindman Inc., Chicago, USA, 19.11.2019
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Dwurnik. Spis prac malarskich, (red.) Pola Dwurnik, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2001, wydane jako dodatek do katalogu wystawy „Edward Dwurnik. Malarstwo. Próba retrospektywy’, (08.09-07.10.2001), Cykl XVIII „Od grudnia do czerwca" (1990-1994), poz. 24, s. nlb.
  • Edward Dwurnik. Od Grudnia do Czerwca, katalog wystawy, (red.) M. Sitkowska, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bydgoszcz 1997, s. 21, il.(s. nlb.)
Wystawiany
  • „Edward Dwurnik. Od Grudnia do Czerwca", Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1997
Więcej informacji
„Cykl ‘Od Grudnia do Czerwca’ stanowi 96 obrazów jednego formatu 146 cm x 11 cm namalowanych techniką olejną na płótnie, w latach 1990 – 1994. Każdy z obrazów poświęcony jest jednej osobie-ofierze tzw. ‘Stanu wojennego’ wprowadzonego w Polsce 13 grudnia 1981 roku przez rząd komunistyczny. Bezkarnie zamykano wtedy ludzi w więzieniach, bito i zabijano. Trwało to do 4 czerwca 1989 roku, kiedy to odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory do polskiego parlamentu. Między tymi datami, w wyniku działalności milicji i służb specjalnych, 93 osoby straciły życie, prawie zawsze w niewyjaśnionych okolicznościach i bez ukarania winnych do dziś. Moje obrazy są hołdem dla ofiar, kwiatami złożonymi na ich groby, których często w stanie wojennym nie można było składać. Od Coutts and Co International Private Banking z siedzibą w Zurychu, w ramach „Coutts Contemporary Art Foundation” otrzymałem za rok 1992 nagrodę, którą przeznaczyłem na realizację 67 obrazów wyżej wymienionego cyklu”.

Edward Dwurnik. Od Grudnia do Czerwca, katalog wystawy, (red.) M. Sitkowska, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bydgoszcz 1997, s. 11.

Prezentowana praca należy do cyklu obrazów poświęconych ofiarom stanu wojennego. Każde z płócien Dwurnika nosi tytuł nadany od imienia i nazwiska zmarłego. Lista dzieł została sporządzona na podstawie spisu zmarłych, opublikowanego w 1990 roku na bazie raportu Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Zbadania Działalności MSW w latach 1981-89. Nazwisko Stanisława Raka (Raczka) znalazło się na liście „A” – dotyczącej ofiar represyjnych działań Milicji Obywatelskiej i Służb Bezpieczeństwa. Mężczyzna, wówczas trzydziestopięcioletni, był zegarmistrzem, który dołączył do społecznego protestu w Kielcach. W zgromadzeniu uczestniczyło nawet do kilku tysięcy osób. Uciekając przed ZOMO wraz z tłumem Rak został zatrzymany i przewieziony na komendę milicji, gdzie torturowano więźniów. Wielu z zatrzymanych przy ulicy Wesołej przechodziło przez tak zwane „ścieżki zdrowia”. Zwolniony po krótkim czasie, zmarł na skutek doznanych urazów ciała. Na pierwszym planie kompozycji widać kwiat, o którym wspominał sam autor – złożony w hołdzie zmarłemu. Za nim, w tle, majaczą postaci przypominające o tragicznym wydarzeniu.