Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
Praca z cyklu "Moi bohaterowie", 1973
Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
Praca z cyklu "Moi bohaterowie", 1973

Cena wylicytowana: 7 000 zł

olej, kredka, technika mieszana, kolaż, flamaster/papier , 51 x 35 cm
sygnowany, datowany i opisany pieczęcią artysty p.d.: 'RYSUNEK | E. DWURNIK | 3.989 | 1973'; opisany pieczęcią: 'CYKL: MOI BOHATEROWIE | 25'
ID: 85955
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.