Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 500 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 7 500 zł

akwarela, gwasz/papier , 46 x 27 cm
sygnowany i datowany p.d.: '2012 | E.DWURNIK' i opisany l.d.: 'POCAŁOWAĆ W OTWOCKU’ i opisany śr.g.: 'pomarancze'
ID: 83540
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.