Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15

Cena wylicytowana: 7 000 zł

akwarela, tempera/papier, 24 x 18 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'SEN WĘDKARZA. E.DWURNIK. 2002'
datowany i opisany na odwrociu:'"Sen wędkarza" | 26. XII.02 | 24 x 18'; opisany pieczęciami artysty: 'NA PAPIERZE | NR: 996 g'; 'AKWARELA | E. DWURNIK | + tempera'
ID: 90390
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.