Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Piękny Mistrz w Pięknym Mieście" z cyklu "Wiosna", 1978
Cena wylicytowana: 17 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Piękny Mistrz w Pięknym Mieście" z cyklu "Wiosna", 1978

Cena wylicytowana: 17 000 zł

technika mieszana, kolaż/papier , 86 x 61 cm
sygnowany i opisany l.d.: "Piękny Mistrz w Pięknym Mieście" | E. Dwurnik; opisany pieczęcią artysty: 'RYSUNEK | E. DWURNIK | 5259 | 1978' oraz 'LINORYT | 1978'
opisany pieczęcią artysty p.g.: 'CYKL | Wiosna'
na odwrociu pieczęć autorska z opisem pracy
ID: 89335
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.