Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 1 100 zł

litografia/papier, 31,6 x 24,3 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: 'E.Dwurnik 78'

numerowany ołówkiem śr.d.: '2/70'
ed. 2/70
ID: 87918
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.