Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Prywatka" z cyklu "Teresa", 1967
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Prywatka" z cyklu "Teresa", 1967

Cena wylicytowana: 3 800 zł

węgiel/papier , 22 x 30 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.g: ' E. Dwurnik | 67';
stempel autorski p.g.
na odwrociu pieczęć autorska z opisem pracy
ID: 86541
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.