Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Lament" z cyklu "Robotnicy", 1986
Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
19
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Lament" z cyklu "Robotnicy", 1986

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 146 x 114 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1986 E.D.'; opisany l.d.: 'LAMENT'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'lipiec 1086 | E. DWURNIK | LAMENT | NR: XVI – 159 | 1137'
ID: 88952
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Dwurnik. Spis prac malarskich, (red.) Pola Dwurnik, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2001, wydane jako dodatek do katalogu wystawy „Edward Dwurnik. Malarstwo. Próba retrospektywy", (08.09-07.10.2001), Cykl XVI „Robotnicy” (1975-1991), poz. 159, nr 1137, s. nlb.
  • Kolekcja Bogdana Góreckiego, katalog wystawy, Wrocław 2018, s. 32 (il.)
Wystawiany
  • „Kolekcja Bogdana Góreckiego", Mia Art Gallery, Wrocław 27.11-14.12.2018