Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Akademia Górniczo-Hutnicza", 2008
Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Akademia Górniczo-Hutnicza", 2008

Cena wylicytowana: 10 000 zł

akwarela, tempera/papier , 32 x 24 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: '2008 | E. DWURNIK'; opisany l.d.: 'AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA'
ID: 86299
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.