Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 1 600 zł

litografia/papier, 51,5 x 73,5 cm (arkusz)
sygnowany i opisany p.d.: 'E. Dwurnik 82'; opisany l.d.: 'litografia 2/10'
ID: 87815
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.