Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Folwark" z cyklu "Podróże autostopem", 1990
Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Folwark" z cyklu "Podróże autostopem", 1990

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/płótno, 50 x 73 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'FOLWARK | 90. E.DWURNIK'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '1990 | E. DWURNIK | NR. IX. 569 | 1587'
ID: 85936
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Dwurnik. Spis prac malarskich, (red.) Pola Dwurnik, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2001, wydane jako dodatek do katalogu wystawy „Edward Dwurnik. Malarstwo. Próba retrospektywy", (08.09-07.10.2001), Cykl IX „Podróże autostopem” (od 1967), poz. 569, nr 1587, s. nlb.