Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Londyn" z cyklu "Podróże autostopem", 2016
Cena wylicytowana: 90 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Londyn" z cyklu "Podróże autostopem", 2016

Cena wylicytowana: 90 000 zł

olej/płótno, 81 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E. DWURNIK | 2016'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '2016 | E. DWURNIK | "LONDYN" | NR: IX - 2133 | 5855'
ID: 90510
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.