Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 500 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 7 500 zł

gwasz/papier, 49 x 39,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1993 E. DWURNIK'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '114 spis | 8218 | "Ocean VII" | E. DWURNIK | 1993'
ID: 90464
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.