Edward Dwurnik. Rysunki, szkice, grafiki. (wyniki)
Od 16 października 2020 godz. 19:00 do 2 listopada 2020 godz. 16:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
Studium portretu w kolorze (4 prace), 1977
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
7118
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
Studium portretu w kolorze (4 prace), 1977

Cena wylicytowana: 1 300 zł

ołówek, długopis/papier , 23,2 x 13,3 cm 14,4 x 11,1 17,0 x 11,1 12,0 x 9,5
ID: 88020
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • prace nieoprawione