Edward Dwurnik. Rysunki, szkice, grafiki. (wyniki)
Od 16 października 2020 godz. 19:00 do 2 listopada 2020 godz. 16:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7101

Cena wylicytowana: 3 000 zł

akwarela/papier , 29,5 x 41 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'Edo 60'
na odwrociu nalepka z Galerie im Baumarkt
ID: 87817
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.