École de Paris (wyniki)
7 maja 2020 godz. 19:00

Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Widok portu w La Seyne-sur-Mer, 1935
Cena wylicytowana: 130 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Widok portu w La Seyne-sur-Mer, 1935

Cena wylicytowana: 130 000 zł

olej/płótno, 46,5 x 54,5 cm
sygnowany l.d.: 'Kisling', oraz datowany i opisany p.d.: 'La Seyne 1935'
na krośnie nalepka firmy ramiarskiej James Bourlet & Sons Ltd. w Londynie, składu przyborów malarskich Lucien Lefebvre-Foinet w Paryżu oraz producenta materiałów malarskich Guichardaz w Paryżu; na odwrociu stemple: 'DOUANE CENTRALE' oraz nalepka producenta materiałów malarskich Guichardaz w Paryżu
ID: 84263
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jean Kisling, Henri Troyat, Kisling, katalog raisonné, Torino 1982, t. II, nr 75 (il.)
Więcej informacji
Twórczość Kislinga to nie tylko portrety. Oprócz martwych natur czy scen rodzajowych istotne miejsce w oeuvré malarza zajmują pejzaże. Okazję do ich studiowania miał podczas licznych podróży. „W Polsce jestem Żydem, wśród Żydów jestem malarzem francuskim, a wśród Francuzów jestem metekiem”. Te słowa znakomicie oddają odczucia Kislinga, który widział siebie jako jednostkę zagubioną na szerokich wodach świata. Jednostka, którą był, z właściwą sobie wrażliwością obserwowała ten wielki otaczający ją świat i przelewała swoje obserwacje na płótna. Twórca malował pejzaże rolnicze i miejskie. Początek XX wieku i okres międzywojnia charakteryzował się dużym rozwojem gospodarczym i przemysłowym, którym towarzyszyły gwałtowne zmiany światopoglądowe. Szalony wyścig coraz bardziej zmechanizowanego świata wpływał również na artystów interesujących się industrialnym krajobrazem, który w zawrotnym tempie zaczął przeobrażać znaną im dotychczas rzeczywistość. Zmiany te obserwowali już ich XIX-wieczni poprzednicy – artyści żyjący w „wieku pary”. Kompozycje impresjonistów zapełniają widoki fabryk czy dworców tonących w kłębach dymu. Camille Pissarro, Édouard Manet czy Vincent van Gogh to tylko niektórzy z artystów odtwarzających nowoczesny krajobraz. W ich ślady śmiało poszli późniejsi twórcy – Pablo Picasso malujący zabudowania fabryczne w Horta de Ebro czy Mela Muter ukazująca wysokie kominy zakładów produkcyjnych z południa Francji. Do grona tych wybitnych twórców zaliczyć można również Mojżesza Kislinga. Widok portu w La Seyne-sur-Mer ukazuje stosunkowo unikalny w twórczości malarza krajobraz przemysłowy. Artysta tworzy płótno w 1935. Umieszcza na pierwszym planie nadmorskie dźwigi i stalowe konstrukcje. Z niesamowitą drobiazgowością odwzorowuje detale portowych struktur. Skrupulatność ta zakrawać może wręcz na naiwny sposób odbierania rzeczywistości. Kisling zachowuje jednak właściwą sobie logikę kompozycji. Dalsze kadry to wyłaniająca się zza piaskowej hałdy tafla morza oraz rozległy pas nabrzeża zapełniony ledwo widocznymi sylwetkami budynków. Ostatni plan stanowią zamykające kompozycję od tyłu bladobłękitne góry niknące za mgłą i łączące się z przestrzenią nieboskłonu osnutego kłębiącymi się chmurami.