École de Paris (wyniki)
7 maja 2020 godz. 19:00

Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Wenecja. Widok na San Giorgio Maggiore i Santa Maria della Salute, 1932
Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
18
Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Wenecja. Widok na San Giorgio Maggiore i Santa Maria della Salute, 1932

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 54 x 73 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1932 | W. de Terlikowski'
na krośnie malarskim stempel: 'DOUANES EXPORTATION | PARIS' oraz papierowa nalepka opisana tuszem: 'no 40. San Giorgio | Ste Salute'
ID: 84264
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.