École de Paris (wyniki)
7 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Cena wylicytowana: 16 000 zł

olej/płótno, 26 x 34 cm
sygnowany p.d.: 'Hayden'
na odwrociu papierowa nalepka paryskiej Galerie Armand Drouant
ID: 80178
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Na rozległy obraz twórczości Henryka Haydena składają się liczne pejzaże, które ukazują przesycone słońcem krajobrazy francuskiej prowincji i martwe natury wprost bądź pośrednio odwołujące się do kubistycznych rozwiązań Pabla Picassa czy Georges’a Braque’a. Nie brakuje tutaj również nastrojowych portretów i scen rodzajowych. Henryk Hayden przyszedł na świat w polsko-żydowskiej rodzinie w 1883 w Warszawie. Już podczas studiów w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych zetknął się z postępującymi tendencjami sztuki młodopolskiej. Stosunkowo duży wpływ wywarł na młodym malarzu pobyt w pracowni wybitnego artysty i profesora – Konrada Krzyżanowskiego. Przełomowy okazał się w jego życiu rok 1907. To właśnie wtedy Hayden opuszcza swoje rodzinne miasto, by na stałe zagościć w kręgu artystycznej bohemy Paryża. Ta położona nad Sekwaną metropolia dostarczy twórcy wielu estetycznych doznań. Paryż aż kipi od powstających jeden po drugim nowych kierunków, które zapełniają jego ulice niczym para wydobywająca się z rozgrzanego kotła. Malarz łapczywie chłonie otaczającą go rzeczywistość i przetwarza ją według własnych upodobań. Prezentowana na aukcji praca ukazuje nieco odmienny charakter. Zauważyć można w niej ewidentne odejście od dokonań awangardy na rzecz swobodnego, pełnego wdzięku ujęcia tematu. Martwe natury Haydena kojarzą się zwykle z syntetycznie potraktowanymi przedmiotami stanowiącymi jedynie sugestię, zarys obiektu sprowadzonego prawie że do symbolu. Tutaj artysta podchodzi do form w sposób o wiele bardziej realistyczny. Zachowuje ekspresję, ale i dba o realizm przedstawienia przejawiający się zarówno w skrupulatnie oddanej strukturze szklanego wazonu, jak i w miękkości bladoróżowych płatków róż.