École de Paris (wyniki)
7 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
36

Cena wylicytowana: 16 000 zł

olej/płótno, 39 x 58 cm
sygnowany p.d.: 'olga slom'
na odwrociu papierowa nalepka aukcyjna
ID: 83114
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Monako
  • dom aukcyjny Accademia Fine Art, Monte-Carlo, Monako, grudzień 2019
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Olga Słomczyńska (Olga Slom) była córką Andrzeja Słomczyńskiego, polskiego malarza i ilustratora, przyjaciela Gustave’a Courbeta. Artystka urodziła się w Paryżu, gdzie z czasem zaczęła pobierać naukę pod okiem ojca, który w środowisku paryskim wciąż był pamiętany jako komunard – wygnaniec po upadku Komuny Paryskiej. Doświadczenie polityczne ojca i tradycja domu zaangażowanego społecznie przyczyniła się do stworzenia przez artystkę cyklu ilustracji do albumu „Wielka wojna oczami artystów”. Ponadto kształciła się pod kierunkiem artystów intergatunkowych: malarza secesyjnego Grasseta, akademika Mersona oraz Duffauda związanego z postimpresjonizmem; to on wywarł na Słomczyńską największy wpływ swobodą swojego pędzla. Malarka była wrażliwą rejestratorką barw, których interpretacji najczęściej podejmowała się w pejzażu, tym paryskim i śródziemnomorskim. W prezentowanym widoku paryskiego Ogrodu Luksemburskiego Słomczyńska sięgnęła do najlepszych francuskich tradycji malarstwa krajobrazowego sumującego zarówno doświadczenia pointylistyczne, jak i osiągnięcia warsztatu Cezanne’a. Ponadto artystka chętnie wykorzystała w swoim dziele mocne środki wyrazu artystycznego, budując przestrzeń i jej rekwizyty dynamiczną impastową linią, która pozwala chłonąć rozwibrowaną atmosferę najsłynniejszego parku Paryża.