École de Paris (wyniki)
7 maja 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Domek na wsi, lata 30. XX wiek
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Domek na wsi, lata 30. XX wiek

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 38 x 46 cm
sygnowany l.d.: ’Hayden’
ID: 84267
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny DESA Unicum, październik 2014
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„(…) Do artystów, na których studia w Paryżu wywarły rozstrzygający wpływ, zaliczyć należy i Haydena; przeeksperymentował on różne ‘izmy’ formy i techniki, by wrócić w końcu – i zupełnie słusznie – do swojego osobistego poglądu na plastyczny sens Natury. Eklektyk tematowy, staje się on wierny pięknu życia realnego, które odtwarza z nieprzeciętną znajomością rzemiosła malarskiego (…)”.

Zygmunt Klingsland, Malarze polscy w Paryżu, „Sztuki Piękne” 1933, t. IX, s. 307