École de Paris (wyniki)
7 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 22 000 zł

olej/płótno, 65 x 92 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1923 | Terlikowski' oraz sygnowany i datowany trudno czytelnie trzonkiem pędzla p.g.
ID: 84262
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Burzliwy, niespokojny temperament nie pozwala mu nagiąć się do ram obmyślanej na zimno kompozycji, ani się zaprząc do cierpliwego kombinowania i opracowania szczegółów. Z pasją niecierpliwą rzuca się on na swój temat, aby czym prędzej posiąść go, przenieść na płótno. Maluje, jakby się rąbał z kimś – szablą, nie pędzlem. Że zaś wojowniczy ten sprzęt w malowaniu jest raczej kłopotliwy, p. Terlikowski posługuje się wyłącznie nożem…”.

Edward Woroniecki, Wizja Wenecji w zimie (z powodu wystawy p. Włodzimierza Terlikowskiego), „Świat” 1927, półr. II, s. 648-49