École de Paris (wyniki)
7 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 26 000 zł

olej/płótno, 46 x 55 cm
sygnowany p.d.: ‘Mondzain’
na krośnie malarskim papierowe nalepki aukcyjne
ID: 68036
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • aukcja Chochon-Barre-Allardi, Paryż, listopad 2002
  • kolekcja prywatna, Francja
  • dom aukcyjny Oger-Blanchet, Paryż, październik 2017
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Erudycja Mondzaina zarówno literacka, jak i plastyczna, wykraczała poza kręgi francuskie, choć nie zapominał on lekcji koloryzmu, którą dały mu obrazy Delacroix. Jego dzieła sztandarowe, dzieła, w których rozwinął swój dyskurs filozoficzny, odwołują się do wielkich mistrzów malarstwa włoskiego od Fra Angelico poczynając, ale z naciskiem na sztukę renesansu. Mondzain był obywatelem świata, co pozwoliło mu oprzeć się przemijającym modom i trendom”.

– EWA BOBROWSKA, MISTRZOWIE ÉCOLE DE PARIS. SIMON MONDZAIN, KATALOG WYSTAWY, WARSZAWA 2012, s. 79