École de Paris (wyniki)
14 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 65 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 65 000 zł

olej/płótno, 78 x 56 cm
sygnowany p.g.: ‘Kanelba’
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘Kanelba | 1928 (data zatarta)’
ID: 70180
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Artcurial, Paryż, grudzień 2008
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Kanelba swoje uczucia wyraża przy pomocy własnego stylu, własnego malarstwa. Artysta nie ujawnia jednak chętnie swoich emocji, świadczy o tym ograniczona tematyka jego prac. Pełne patosu piękno wiecznego ruchu – oto, co najsilniej chyba oddziałuje na wyobraźnię twórczą Kanelby. Ruch ten oddaje kolorem – bogatym, jakościowo różnorodnym, złożonym z subtelnych gradacji”. – ZYGMUNT KLINGSLAND, LA PEINTURE DE KANELBA, „POLOGNE LITTÉRAIRE” 1932, NR 65-66, s. 4