École de Paris (wyniki)
14 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 55 x 33 cm
sygnowany l.g.: ‘Halicka’
ID: 70184
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Christie’s, Londyn, czerwiec 2011
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, tekst Krzysztof Zagrodzki, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2011, s. 45 (il.)
Wystawiany
  • Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 2011