École de Paris (wyniki)
14 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
62

Cena wylicytowana: 16 000 zł

olej/płyta pilśniowa, 122 x 84 cm
sygnowany l.d.: 'MAREVNA 74'
ID: 67558
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • spuścizna po artystce