École de Paris (wyniki)
14 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
59

Cena wylicytowana: 5 000 zł

olej/papier naklejony na tekturę, 20 x 20 cm
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa
ID: 70186
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, kat. wyst., Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, A/7
Wystawiany
  • Stanisław Eleszkiewicz 1900-1963. Paintings and Drawings, Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja – 14 czerwca 1986